wtorek, 24 lutego 2015

Wspólnota studencka

Zależy mi na tym, by w parafii św. Marka postawały nowe wspólnoty. Widzę w tym jedną z podstawowych form krzewienia w Kościele tzw. "duchowości komunii", o co swego czasu w dokumencie Novo millenio ineunte apelował Jan Paweł II. W ostatnią niedzielę zainaugurowała swoją działalność w naszej parafii wspólnota studencka. Spotkaliśmy się najpierw na Mszy o godz. 18.00. Oprawę muzyczną w czasie tej Eucharystii zapewnili studenci z parafii św. Franciszka na Tarchominie, gdzie przez 14 lat posługiwałem jak rezydent. Część z nich wzięła również udział w spotkaniu wspólnoty. Z parafii św. Marka przyszło na nie 13 osób. To pierwsze spotkanie miało charakter przede wszystkim zapoznawczy. Studenci z Tarchomina dali osobiste świadectwo o tym, czym dla nich była i jest wspólnota studencka, w której spotkaniach do wielu lat uczestniczą. O swoich oczekiwaniach i doświadczeniach mówili też młodzi ludzie z parafii św. Marka. Zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie. Są sympatyczni i otwarci. Wydaje się, że, jeśli starczy im wytrwałości i dobrej motywacji, będą w stanie stworzyć ciekawe środowisko, zarówno pod względem duchowym, jak i intelektualnym. Za tydzień obejrzymy film, na kanwie którego przez kolejne niedziele będę prowadził spotkania formacyjne. Mam nadzieję, że liczba członków tej nowopowstałej wspólnoty będzie rosła, choć ważniejsza, rzecz jasna, jest jakość niż ilość. Apostołów było tylko 12, a zmienili świat.